Održana redovna sjednica Skupštine Udruženja DIGI.BA

U Sarajevu je dana 31.07.2017. godine održana redovna sjednica Skupštine Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine „DIGI.BA“. U izvještaju o radu Upravnog odbora za 2016. godinu, koji je podnijela predsjednica Upravnog odbora Udruženja DIGI.BA Selma Rizvić, prezentovana je informacija o nastavku realizacije projekta Virtualnog muzeja genocida nad Bošnjacima kroz “LEGaRT genocida” i “Genocid u miru”, aplikaciji na Konkurs Federalnog ministarstva kulture projektom „Virtuelna 3D prezentacija Gazi Husrev begovog hamama“, a od posebnog značaja za aktivnosti Udruženja u protekloj godini istaknuto je učešće u međunarodnom „iMARECULTURE” projektu.

„To je prvi istraživački projekat iz Horizon 2020 granta Evropske Komisije na Univerzitetu u Sarajevu. Od 95 aplikacija pristiglih na poziv za projektne prijedloge, samo četiri su prihvaćene, od kojih je jedna „iMARECULTURE”. Za nas je učešće na ovako značajnom projektu veliko priznanje i sretni smo što nam je ukazana čast da budemo članovi ovog konzorcijuma.” rekla je dr. Rizvić i dodala: „Rad na ovom projektu otvara nova polja u edukativnim tehnikama, utoliko što ovakva prezentacija kulturne baštine ide u susret tehnoestetskim i multimedijalnim očekivanjima korisnika, što otvara mogućnost da mnoge edukativne oblasti budu postavljene na interaktivne platforme.” – zaključila je Rizvić.

U nastavku je Aida Sadžak, članica Upravnog Odbora Udruženja, predstavila prisutnima novi web site Udruženja.
„Značajno redizajnirana web stranica Udruženja je puštena u funkciju u decembru prošle godine. Osim što će služiti kao registar projekata i aktivnosti Udruženja, kako nama samima tako i svima onima koji žele imati uvid u naš rad, želja nam je da se novim dizajnom i sadržajem približimo korisnicima i posjetiocima, kao i potencijalnim novim partnerima Udruženja.” – rekla je Sadžak.

Kada su u pitanju aktivnosti u narednom periodu, član Udruženja DIGI.BA Dragan Golubović je iznio plan apliciranja projekata preko UNESCO-a za sredstva za Međunarodnu pomoć (International Assistance) iz Fonda za svjetsku baštinu (World Heritage Fund) za 2018. godinu.

Kao dio plana aktivnosti za 2017. i 2018. godinu, Predsjednik Udruženja DIGI.BA, Dino Selimović, je iznio i prijedlog projekta vizualizacije nesmetanog priključka i koridora države Bosne i Hercegovine prema otvorenom moru, kojom bi se na jednostavan način građanima i javnosti u BiH prikazala prava koja su našoj zemlji zagarantovana konvencijama Ujedinjenih Nacija o pristupu moru, odnosno uvjetima za opstanak suvereniteta Bosne i Hercegovine kao pomorske države:
„Od velike je društvene važnosti da, kao udruženje koje ima za cilj očuvanje nacionalne baštine, damo svoj doprinos u odbrani suvereniteta Bosne i Hercegovine. Želimo javnosti u našoj zemlji približiti sva ona prava koja su našoj državi zagarantovana međunarodnim propisima i konvencijama.” – istakao je Selimović.

Skupština Udruženja Digi.ba prihvatila je i usvojila izvještaj Upravnog odbora, kao i finansijske izvještaje za 2016. godinu. Članovi Udruženja Digi.ba iskazali su i zahvalnost pravnim licima koji su pružili pomoć i podršku u radu Udruženja DIGI.BA u proteklim godinama, među kojima se ističu 5D-CADD d.o.o. Sarajevo, agencija Web Studio, Megateam d.o.o. Sarajevo, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo School of Science and Technology, te BH Telecom d.d. Sarajevo. Ujedno su pozvali sve institucije da podrže projekte i rad Udruženja DIGI.BA, koje ima za cilj očuvanje kulturne baštine i historije Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda za buduće generacije i naraštaje.