Promocija interaktivne digitalne priče Kyrenia

Univerzitet u Sarajevu

Elektrotehnički Fakultet Sarajevo

 

Promocija prvog rezultata projekta koji istražuje perspektive interaktivnih edukacijskih tehnika

 

Projekt Horizont 2020 – iMARECULTURE 

KYRENIA – interaktivna digitalna priča

 

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu je 9. juna 2017. god. održana press konferencija povodom predstavljanja prvog rezultata H2020 projekta iMARECULTURE, interaktivne priče o brodu Kyrenia, koji je potonuo oko 288. godine p.n.e. blizu obale Kipra. Uz prisustvo predstavnika Univerziteta u Sarajevu i Elektrotehničkog fakulteta, te članova interdisciplinarnog ekspertnog tima Projekta, medijima su se obratili koordinator Projekta za UNSA, prof. dr Selma Rizvić, reditelj interaktivne priče Ahmed Imamović i scenarista Fatmir Alispahić.

press kyrenia_opt1

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je preko Sarajevo Graphics Group postao prvi partner iz Bosne i Hercegovine u istraživačkom projektu Horizont 2020 i MARECULTURE, koji se finansira iz granta Evropske komisije. Projektni prijedlog u kome je partner bila Sarajevo Graphics Group je izabran među četiri prijedloga u odnosu na 95 koji su pristigli na poziv, a čemu su doprinijele i već priznate ekspertize ove Grupe u oblasti interaktivnog digitalnog pripovijedanja, potvrđene u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata.

U okviru projekta iMARECULTURE, multidiscipinarni tim eksperata iz Sarajeva je osmislio novi metod interaktivnog digitalnog pripovijedanja pod nazivom hyper-storytelling koji je implementirao na priči o brodu Kyrenia. Riječ je o šest interaktivnih priča čije sklapanje vodi do mogućnosti da se kroz naprednu virtuelnu realnost zaplovi brodom Kyrenia.Clipboard02

Rad na ovom projektu otvara nova polja u edukativnim tehnikama, utoliko što ovakva prezentacija kulturne baštine ide u susret tehnoestetskim i multimedijalnim očekivanjima korisnika, a što otvara mogućnost da mnoge edukativne oblasti budu postavljene na interaktivne  platforme.