Vijesti

Digitalizacija podvodnog kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine

Projekat “Zaštita podvodnog naslijeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” – WRECKS4ALL je dio Interreg IPA programa prekogranične saradnje […]

Bitka na Kozari VR

Nakon uspješne realizacije projekta Bitka na Neretvi VR naš rad je prepoznat i od strane projekta Feel Kozara i Memorijalnog centra na […]

Aplikacija Trebinjske tvrđave VR postavljena u Muzeju Hercegovine u Trebinju

Aplikacija Trebinjske tvrđave VR instalirana je u Muzeju Hercegovine u Trebinju, zajedno sa totemima koji su postavljeni na različitim lokacijama u gradu. […]

pogledajte ostale vijesti

Saznajte više o našim ciljevima

O nama

Udruženje DIGI.BA čine vrhunski eksperti iz oblasti računarske/kompjuterske grafike, informatike, kulture, kulturnog menadžmenta, kulturnog turizma i marketinga, koji iza sebe imaju niz uspješno realizovanih projekata u polju digitalizacije i vizualizacije kulturne građe.

Znanja koja posjedujemo

grafički dizajn
34%
kompjuterska grafika
45%
video produkcija
32%
razvoj weba
36%

Broj žiro računa: 1610000088810010

Svrha uplate: Donacija za Udruženje DIGI.BA

Korisnik: Udruženje za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine “DIGI.BA”

Sarajevo, Husrefa Redžića 1

Podržite rad udruženja digi@digi.ba

Podržite nas!

Naše usluge

Kulturno naslijeđe

Virtuelna rekonstrukcija, multimedijalna prezentacija, digitalizacija (skeniranje), priprema i izrada projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog naslijeđa, savjetovanje i edukacija u polju digitalizacije kulturnog naslijeđa

3D

3D modeliranje i animacija, 3D skeniranje i 3D štampanje/printanje; izrada interaktivnih okruženja (AR – Augmented Reality, VR – Virtual Reality)

Dizajn

Grafički dizajn, produkcija promotivnih materijala vezanih za kulturno naslijeđe, dizajn, razvoj i održavanje web stranica, izrada multimedijalnih CD/DVD prezentacija

pogledajte ostale usluge

Projekti

Tim

Udruženje za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA

Adžemovića 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 (0)33 445-052