O nama


Bosna i Hercegovina
je zemlja u kojoj se vijekovima susreću različite etničke i vjerske posebnosti i stvaraju sklad jedinstva u razlikama. Svaka od njih je iza sebe ostavila bogatstvo kulturnog. Međutim, u proteklim ratovima mnogi objekti kulturnog naslijeđa su oštećeni ili potpuno uništeni. Ostale polako nagriza zub vremena. Neopipljivo kulturno naslijeđe kao što su narodne priče, pjesme, običaji i zanati polako nestaju u sjećanju ljudi.

Digitalizacija, virtuelna rekonstrukcija i multimedijalna prezentacija omogućiće zaštitu objekata i elemenata kulturnog naslijeđa i njihovo oživljavanje u svijesti ljudi. Kreirani digitalni sadržaj ostaće u amanet budućim generacijama i ako stvarni objekti potpuno nestanu.

Ideja o formiranju organizacije za digitalizaciju nastala je još sa realizacijom prvih projekata o digitalizaciji kulturne baštine u BiH koje su realizovali Elektrotehnički fakultet u Sarajevu i Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, u saradnji sa 5D-CADD d.o.o. Sarajevo i institucijama kulture u Bosni i Hercegovini.

Početkom septembra/rujna 2010. godine zvanično je i registrovano Udruženje za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA sa sjedištem u Sarajevu.

Udruženje DIGI.BA čine vrhunski eksperti iz oblasti računarske/kompjuterske grafike, informatike, kulture, kulturnog menadžmenta, kulturnog turizma i marketinga, koji iza sebe imaju niz uspješno realizovanih projekata u polju digitalizacije i vizualizacije kulturne građe.