VR izložba “Građanska kultura Sarajeva”

Muzeji danas svoju ulogu jednim dijelom predstavljaju i kroz virtualnu realnost. Muzej Sarajeva je važnu kulturno-antropološku izložbu o građanskoj kulturi Sarajeva, nematerijalnom i materijalnom naslijeđu predaka, te porodicama i ličnostima koje su krojile vrijednosti građanske i gradske kulture, transponirao u VR izložbu koja donosi atraktivne priče o genezi porodica i transgeneracijskom putu predmeta koji su dio porodične kulture 24 sarajevske porodice. Moju autorsku izložbu i pripovjedanje priča iz usmene predaje, te snimanje artefakata i panoa u VR-u dizajnirali su, kreirali i programirali profesionalci iz Udruženje Udruženje za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine “Digi.ba” kojima dugujemo zahvalnost jer bh. kulturnu baštinu stavljaju na mapu digitalizacije i modernizacije, što nas na najefektniji način pridružuje muzejima i državama koji ne zaostaju za novim tehnološki i muzeološki važnim trendovima.

Zahvaljujem se lično voditeljici ovog agilnog ekspertnog tima mojoj prijateljici, prof. dr. Selmi Rizvić čijim je trudom, zalaganjem i entuzijazmom, osim ove izložbe, digitaliziran i muzej starih zanata, interaktivna maketa Baščaršije kao i mnogi tradicionalni predmeti i posebno značajni artrfakti iz naših muzejskih zbirki.

VR izložbe “Građanska kultura Sarajeva” dostupna je na web stranici Muzeja, kao i druge navedene projekcije. Muzejski posjetitelji moći pogledati sve do sada digitalizirane i virtualizirane izložbe i predmete u jednom od muzejskih depandansa gdje će na suvremenoj VR opremi svi zainteresirani moći pogledati i proći kroz ovu i druge izložbe u 3D formatu.

Izložbu možete pogledati preko www.muzejsarajeva.ba
 
Udruženje za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine “Digi.ba”