StecakLand

Pod koordinacijom Udruženja za digitalizaciju kulturne baštine DIGI.BA, i u partnerstvu sa NoHo produkcijom iz Irske, Arheološkim institutom Beograd, Narodnim muzejom Crne Gore,  Kamernim teatrom 55 i Fondacijom „Mak Dizdar“, započeo je veliki dvogodišnji projekat StećakLand, koji se realizira u okviru programa „Kreativna Evropa“, pod krovom Evropske komisije za potporu kulturi i audiovizualnom sektoru.

Creative Europe projekat StećakLand ima za cilj da nas povede u svijet gdje „žive“ simboli sa stećaka i da nas upozna sa njihovim značenjem. Eksperti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore izabrat će najreprezentativnije stećke čiji ornamenti će naseliti digitalno okruženje. StećakLand će biti dostupan kroz Virtual Reality aplikaciju koja će biti instalirana u Kući Maka Dizdara u Stocu, Dubrovačkim muzejima, Narodnom muzeju Crne gore na Cetinju, i u Arheološkom parku Viminacium u Srbiji. Kroz ovu aplikaciju posjetioci muzeja će saznati značenja simbola sa stećaka i upoznati njihove priče. Prilikom posjete nekropolama sa kojih izabrani stećci potiču korisnici će kroz Augmented Reality aplikaciju moći pročitati značenja ukrasa i dekorativnih ornamenata.

StećakLand će biti dostupan i kroz pozorišnu predstavu. Kamerni teatar 55 će postaviti na scenu glumce sa VR naočalama. Publika će kroz prikaz sadržaja koji vidi glumac imati priliku da posmatra dvije realnosti: fizičku scenu i igru likova u digitalnom okruženju, i to kroz pogled glumca sa VR naočalama.

Tok implementacije projekta možete pratiti na web sajtu www.stecakland.ba