Hvala Vam što ste proteklih 10 GODINA dio naše digitalne priče

NAŠI SARADNICI

Adi Đukić
Adisa Rogo
Adisa Vatreš Selimović
Adnan Busuladžić
Adnan Hasković
Adnan Muftarević
Adnan Mušanović
Adnan Travar
Ahmed Imamović
Ahmed Karavdić
Aida Sadžak
Ajas Alispahić
Aleksandar Seksan
Amar Karapuš
Amar Selimović
Amina Đuvić Rizvanbegović
Amira Đozo
Amira Sadiković
Amra Madžarević
Ana Marić
Andrej Žužek
Anis Zuko
Anur Imamović
Azra Džigal
Bakir Izetbegović
Belma Ramić Brkić
Bojan Hadžihalilović
Bojan Kerouš
Bojan Mijatović
Boris Balta
Borislav Livopoljac
Branko Banović
Daniel Pletinckx
Dino Selimović
Dragan Golubović
Dražen Karadaglić
Dušanka Bošković
Džana Torlak Hulusić
Đejla Mahmutović
Edvard Sternad
Elvedin Fetahović
Elvidin Marjanović
Emilija Nikolić
Emina Goletić
Emir Bukovica
Emir Durmišević
Emir Ganić
Ena Čabrić
Enis Čišić
Enver Imamović
Ernedin Zajko
Fahira Fejzić Čengić
Fatmir Alispahić
Feđa Kulenović
Gina Landor
Goran Radošević
Hadis Zubanović
Hajrudin Selimović
Hakija Hadžalić
Irfan Prazina
Ivona Ivković-Kihić
Jasmin Salanović
Jesenko Krehić
Jure Sternad
Kristjan Celec
Lamija Hadžihasanović – Homarac
Leana Lugić
Lida Miraj
Lukas Maier 
Mile Baković
Mirsad Festa
Mirsad Tuka
Mirsada Ćurčić-Selimović
Mirza Hadžić
Moamer Šehović
Mohamed El Zayat
Monika Moćević
Muhamed Ljuša
Muhamed Mahmutović
Muhiba Kaljanac
Naida Đekić
Nermin Đapo
Nermin Komarica
Nermin Muzur
Nermina Kraljić
Nihad Zečević
Radivoje Krulj
Rasim Muratović
Remzija Balagić
Renato Scuzzarello
Reuf Kapidžić
Sanda Šljivo
Sead Omerhodžić
Selma Alispahić
Selma Rizvić
Senad Alihodžić
Sofia Pescarin
Tatjana Mijatović
Ulvija Tanović
Vanja Jovišić
Vanja Mijatović
Vedad Hodžić
Vedad Hulusić
Vensada Okanović
Zana Karkin
Zina Ruždić

INSTITUCIJE I MEDIJI

5D-CADD d.o.o. Sarajevo
BHRT
BZK „Preporod“
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
FENA – Federalna Novinska Agencija
Furaj.ba
Global Digital Heritage
Islamski Kulturni Centar Mostar
J.U. Muzej Sarajeva
Klix.ba
Megateam d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
Promotim d.o.o. Sarajevo
Radio Sarajevo
RSG Media Group
RTV F BiH
Sarajevo Graphics Group
Sarajevska škola za nauku i tehnologiju SSST
Turistička Zajednica Kantona Sarajevo
TV HAYAT
TV N1
TVSA
Udruženje Dante Alighieri Sarajevo
WEBSTUDIO agencijay
Western Balkans Fund
Zemaljski muzej