Ciljevi

Programski ciljevi udruženja DIGI.BA su:

 • Učešće u definisanju osnovnih standarda za digitalizaciju kulturne baštine, te selekcija odgovarajuće opreme i praksi koje će omogućiti procese digitalizacije u okviru već postojećih, ali i planiranih, zakonskih i strateških okvira za digitalizaciju kulturne baštine i strateških dokumenata za koordinaciju digitalizacije kulturne baštine u Europi;
 • Koordinacija i umrežavanje stručnjaka, kulturnih i akademskih radnika/ca, te predstavnika/ca institucija i organizacija koje se bave srodnim aktivnostima;
 • Podizanje svijesti o značaju primjene digitalizacije u svim oblastima baštinske djelatnosti (bibliotečkoj, arhivskoj, muzejskoj i konzervatorsko-restauratorskoj) u svrhe zaštite, edukacije i promocije kulturne baštine;
 • Produkcija filmova, televizijskih formata, izdavanje brošura, vodiča i publikacija i multimedijalnih CD/DVD prezentacija vezanih za kulturnu baštinu, organizovanje manifestacija, koncerata, izložbi, te razvoj novih komunikacijskih kanala i različitih usluga na temelju digitaliziranog sadržaja;
 • Definisanje mjera za osiguranje dugoročne zaštite i iskoristivosti digitaliziranog i drugog digitalnog sadržaja, te sprječavanja njegove zloupotrebe;
 • Unaprijeđivanje resursa, institucionalne sposobnosti, razmjene iskustava i znanja u oblasti digitalizacije kulturne baštine;
 • Povećanje dostupnosti kulturne baštine kroz njenu digitalizaciju, prema važećim i unaprijed definisanim pravilima korištenja;
 • Iniciranje i implementacija projekata, kao i naučnih istraživanja u oblasti digitalizacije kulturne baštine;
 • Izrada javnih politika u oblasti digitalizacije kulturne baštine kao i aktivnosti u okviru praćenja i ocjene provedbe javnih politika;
 • Organiziranje i sprovođenje edukativnih programa kroz radionice, seminare, predavanja, treninge, konferencije, simpozijume, forume i sl.;
 • Izrada analiza i prijedloga za unaprjeđenje procesa digitalizacije i povećanja dostupnosti kulturne baštine;
 • Doprinos demokratizaciji pristupa kulturnim sadržajima, razvoju informacionog društva i evropske zajednice znanja kroz digitalizaciju;
 • Podsticanje rada na stvaranju novog, kvalitetnog i iskoristivog digitalnog sadržaja, poboljšavanja njegove dostupnosti i vidljivosti, te promovisanje sistemskog i ujednačenog pristupa digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama u skladu sa poznatim načelima i definisanim prioritetima;
 • Kreiranje interaktivnog i multimedijalnog web portala sa svrhom informisanja javnosti o aktivnostima vezanim za digitalizaciju kulturne baštine BiH;
 • Doprinos razvoju i promociji kulturnog turizma u Bosni i Hercegovini kroz kreiranje i prezentaciju digitalizirane kulturne baštine.