Press konferencija H2020 iMARECULTURE

U povodu početka prvog istraživačkog Horizont 2020 projekta na Univerzitetu u Sarajevu, iMARECULTURE, u kome učestvuju članovi Udruženja DIGI.BA, u četvrtak, 24. 11. 2016. god. u 11 sati održana je press konferencija u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.
Na press konferenciji mediji su upoznati sa sadržajem projekta, njegovom važnošću za naučno istraživanje u Bosni i Hercegovini, narednim aktivnostima i članovima projektnog tima.
Novinarima su se obratili:
prof. dr Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu
prof. dr Izet Rađo, prorektor Univerziteta u Sarajevu
prof. dr Samim Konjicija, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu
prof. dr Selma Rizvić, koordinator projekta za Univerzitet u Sarajevu.

fena-sl

Horizont 2020 projekat iMARECULTURE (napredna virtuelna realnost, imerzivne edukativne igre i proširena stvarnost kao alatke za povećanje popularnosti i pristupačnosti evropskog podvodnog kulturnog naslijeđa) je prvi istraživački projekat iz H2020 granta Evropske Komisije na Univerzitetu u Sarajevu. Od 95 aplikacija pristiglih na poziv za projektne prijedloge, samo četiri su prihvaćene, od kojih je jedna iMARECULTURE.
Sarajevo Graphics Group sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je pozvana u ovaj konzorcijum zbog svoje već priznate ekspertize u oblasti interaktivnog digitalnog pripovijedanja, potvrđene u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata.
Projekat iMARECULTURE će trajati 3 godine i njegov ukupni budžet je oko 2,6 miliona eura. Kroz aktivnosti projekta će se omogućiti evropskoj i svjetskoj javnosti da otkrije ljepote objekata kulturnog naslijeđa koji se nalaze pod vodom i dosada su bili pristupačni samo roniocima. Pomoću tehnika virtuelne realnosti posjetiocima interneta će se omogućiti da pogledaju artefakte sa 3 izabrane podvodne lokacije: Mazotos na Kipru, Xlendi na Malti i Baiae u Italiji. Mazotos i Xlendi čuvaju ostatke potonulih brodova, a Baiae je podvodni arheološki park u kome se nalaze ostaci čitavog antičkog grada i luke sa zgradama, mozaicima i statuama.

imare-locations

U okviru projekta razviće se dvije edukativne igre: pomorska trgovina u kojoj će igrač prevoziti robu brodovima iz antičkog perioda i doživljavati razne avanture na tom putu, te podvodna arheologija u kojoj će se simulirati proces arheološkog iskopavanja pod vodom. Pored toga, na izabranim lokacijama biće moguće podvodne ture sa mobilnim aplikacijama proširene stvarnosti, a u Thalassa muzeju na Kipru biće kreirana postavka sa aplikacijom virtuelne realnosti pomoću koje će posjetioci moći “zaroniti” i istražiti podvodni arheološki sajt.

Koordinator projekta je Tehnički Univerzitet sa Kipra, a konzorcijum se sastoji od 11 partnera, renomiranih institucija iz oblasti kompjuterske grafike, arheologije, historije i vizuelnih umjetnosti.

 

Više informacija na web sajtu projekta

www.imareculture.eu