Bitka na Kozari VR

Nakon uspješne realizacije projekta Bitka na Neretvi VR naš rad je prepoznat i od strane projekta Feel Kozara i Memorijalnog centra na Mrakovici. Angažovani smo da u pod pokroviteljstvom Evropske Unije kreiramo VR iskustvo Bitke na Kozari. Posjetite muzej na Mrakovici i pođite u virtuelnu šetnju kozarskim šumama u kojima će vam drveće ispričati tragičnu i veličanstvenu priču o hrabrim partizanima i stanovnicima kozarskih sela, a dr Mladen Stojanović, Mika Mandić i Mira Cikota o prkosu i otporu agresorima.
Smrt fašizmu!