Predstavljen završetak druge faze projekta “4D virtuelna prezentacija Bijele tabije”

Konferencija za medije u povodu predstavljanja završetka II faze projekta “4D virtuelna prezentacija Bijele tabije” održana je u srijedu, 28.10.2015. godine u Muzeju Sarajeva – Brusa Bezistan.

Utvrđenje poznato pod nazivom “Bijela tabija” predstavlja jednu od najimpresivnijih i najvažnijih historijskih lokacija u Sarajevu. Nalazi se na jugoistočnim ivicama nekadašnjeg starog grada, sa pogledom na dolinu Miljacke. Tokom historije imalo je važnu stratešku poziciju. Dio je odbrambenih zidina grada koje su ga nekad okruživale, a sada okružuju gradsko naselje Vratnik.

4D virtuelna prezentacija Bijele tabije ima za cilj da predstavi historijski razvoj ovog objekta kroz kombinaciju digitalnih priča i interaktivnih 3D modela Tabije u različitim vremenskim periodima. Ovi modeli sadrže digitalizirane arheološke nalaze i njihove 3D rekonstrukcije.

Trenutno je završena II faza projekta. Kreirano je šest 3D modela pretpostavljenog izgleda Tabije i to: jedan iz srednjevjekovnog perioda, tri iz osmanskog i dva iz austrougarskog perioda. Digitalizirani su odabrani arheološki nalazi sa lokaliteta, koji su dio zbirke Muzeja Sarajeva i kreirane virtuelne rekonstrukcije tih predmeta. Završeni su scenariji za digitalne priče.

U sljedećoj fazi radićemo produkciju digitalnih priča o Bijeloj tabiji kroz historiju, te o legendama, događajima i ličnostima vezanim za nju. Kreirane 3D modele ćemo prikazati na Internetu u interaktivnoj formi, tako da se će posjetioci moći kroz njih kretati kao u kompjuterskoj igri.

Rekonstruisane arheološke nalaze ćemo ubaciti u ta interaktivna okruženja, kako bi posjetioci mogli saznati koji je bio njihov kontekst. U okruženjima će biti moguće pogledati i digitalne priče o pojedinim važnim događajima i ličnostima vezanim za Tabiju. Projekat će se nastaviti kad se obezbijedi potrebna finansijska podrška.

Prve dvije faze su realizirane uz podršku BH Telecoma.

Video prezentacija dostupna je na zvaničnom Digi.ba YouTube kanalu:
https://www.youtube.com/watch?v=enU7tFNtvHs

 

PROJEKTNI TIM

Stručni konsultant
Adnan Muftarević
3D modeliranje
Aida Sadžak, Mirsad Festa
Web programiranje
Irfan Prazina
Digitalizacija eksponata
Fotis Arnaoutoglou
Tekst za digitalne priče
Fatmir Alispahić
Koordinator projekta
Selma Rizvić