Virtuelna rekonstrukcija Franjevačkog samostana Plehan

Franjevački samostan Plehan je prvi put sagrađen 1870‐tih godina, a kasnije je dograđena i crkva sv.Marka. Ovaj vrijedni objekat kulturnog naslijeđa je potpuno uništen početkom srpske oružane agresije na BiH 1992. godine. Na samostan je palo čak 3000 projektila, a nakon toga je destrukcija dovršena sa dvije tone eksploziva. Danas on izgleda potpuno drugačije.

Kao nastavak svog rada na virtuelnoj rekonstrukciji uništenog i zapostavljenog kulturnog naslijeđa, Sarajevo Graphics Group je pomoću tehnika kompjuterske grafike vratila i ovaj objekat u kolektivno pamćenje.

Ensar Muratović, student prve godine Masters studija na Odsjeku za informatiku i računarstvo Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu je u okviru svog završnog rada na dodiplomskom studiju uradio virtuelni model originalnog izgleda samostana, pod mentorstvom van. prof dr Selme Rizvić. Jučer je ovaj projekat promoviran i pred franjevcima i župljanima u Plehanu. Fra Ilija Kovačević, koji je pomagao u prikupljanju informacija o izgledu samostana prije destrukcije, bio je veoma zadovoljan urađenim modelom i susretom sa članovima projektnog tima. On i ostali franjevci iz ovog samostana su spremni da nastave rad na virtuelnoj prezentaciji plehanskog kulturnog naslijeđa u okviru Muzeja koji se priprema u kompleksu samostana.

Autor virtuelnog modela Ensar Muratović rekao je da mu je najveća satisfakcija vidjeti radosna lica plehanskih župljana pri pogledu na rekonstukciju nekadašnjeg izgleda njihovog samostana, kojega oni stariji još uvijek pamte.

Prof. Rizvić je u svojoj prezentaciji naglasila kako je Bosna i Hercegovina bogata kulturnim naslijeđem svih kultura, nacija i religija, te kako se digitalne tehnologije mogu iskoristiti za vraćanje objekata koji su nestali ili uništeni nazad u kolektivno pamćenje.

Link na virtuelni model:
https://sketchfab.com/models/99e54165f4d84f97aebcfdbbb1175d20