Interaktivna maketa sarajevske čaršije

Izložbena postavka Muzeja Sarajeva u Brusa bezistanu sadrži maketu izgleda sarajevske čaršije iz vremena osmanske vladavine. Maketa je remek-djelo poznatog autora Huseina Karišika.

Posjetioci muzeja svakodnevno uživaju u pregledu ove makete, a kustosi Muzeja im pružaju dodatne informacije. Međutim, kako je maketa velikih dimenzija i zaštićena staklenim pločama, veoma je teško na njoj pokazati neki objekat koji je od interesa za pojedine posjetioce.

Ovaj problem rješava projekat interaktivne makete, koji je realizirala Laboratorija za kompjutersku grafiku Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu – Sarajevo Graphics Group u saradnji sa kompanijom Visual Dimension iz Belgije. Saradnja je ostvarena u okviru Transnacionalne mreže virtuelnih muzeja V-MusT.net.

Pored makete postavljen je interaktivni set-up na čijem ekranu se nalazi 3D model makete sa info tačkama za pojedine objekte. Umjesto pokazivanja objekata na fizičkoj maketi, kustos ili posjetilac Muzeja može kliknuti na info tačku postavljenu na objekat od interesa i otvoriti panel sa fotografijama objekta i osnovnim informacijama o njemu.

srizvicmaketa2015dr Selma Rizvić u Muzeju Sarajeva

“Ova aplikacija je samo početak nadgradnje izložbene postavke Muzeja Sarajeva. U budućnosti planiramo sa maketom povezati interaktivne 3D modele pojedinih značajnih građevina koji bi omogućili posjetiocima Muzeja putovanje kroz vrijeme do osmanskog perioda, virtuelne šetnje kroz te građevine i saznavanje o njihovoj historiji putem digitalnih priča. Virtuelni model Tašlihana je u pripremi.” – kazala je dr. Rizvić u vezi projekta.

Projekat se može pogledati putem Interneta na:
http://h.etf.unsa.ba/scm