Održana redovna sjednica Skupštine Udruženja DIGI.BA

Dana 17.12.2021. godine je u prostorijama Homework HUB u Sarajevu održana redovna sjednica Skupštine Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA, na kojoj je sumiran rad Udruženja u 2021. godini.

Istaknuta je realizacija Europskog projekta „Real Heroes“ finansiranog od strane Creative Europe: „Naši stručnjaci su radili na kreiranju The Da Vinci effect – multikorisničkog VR iskustva. Kroz Virtual Reality igru o Leonardu Da Vinčiju projekat ima za cilj obrazovanje mladih o “pravim herojima”, koji su zadužili ljudski rod svojim djelima.“ saopćeno je iz Udruženja DIGI.BA.

Istraživači laboratorije Sarajevo Graphics Group sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članovi Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA su nakon projekata na Kipru, Malti, Italiji, Albaniji, te u zemljama bivše Jugoslavije, realizirali i međunarodni projekat „Underground“, digitalnu verziju izložbe koji svjedoči o represiji nad pravoslavnim vjernicima u Sovjetskom Savezu u saradnji sa historičarima i antropolozima iz Irske, Rumunije, Ukrajine i Rusije.

U 2021. godini nastavljena je realizacija projekta „Rimsko naslijeđe Balkana“ digitalnom prezentacijom izabranih  arheoloških nalazišta: Doclea u Crnoj Gori, Butrint u Albaniji, Lederata u Srbiji i Mogorjelo u Bosni i Hercegovini. Lokacije su snimljene 360 kamerom, izvršena njihova virtuelna rekonstrukcija i ubačeni glumci naratori. Nove digitalne priče su dodate u Virtual Reality aplikaciju kreiranu u prvom projektu realizovanom 2020. godine. Promocije drugog izdanja projekta “Rimsko naslijeđe Balkana” održane su 23.6.2021. u Viminaciumu (Srbija), 25.6.2021. u Galeriji Risto Stijović u Podgorici (Crna Gora) i 26.6.2021. godine u Ministarstvu kulture Albanije u Tirani

Potkapina Crvena stijena javnosti je poznata od pedesetih godina XX vijeka. Nalazi se u selu Petrovići, opština Nikšić, Crna Gora. Crvena Stijena sadrži 20 metara arheoloških slojeva koji se prostiru od srednjeg paleolita do bronzanog doba. Same naslage srednjeg paleolita, čija je debljina nevjerovatnih 10 metara, sadrže jedan od najdužih i najbolje očuvanih srednje paleolitskih slojeva u Europi. VR aplikacija sadrži digitalne priče o pojedinim fazama arheoloških istraživanja, digitalizirane predmete koji su tu pronađeni i njihove 3D rekonstrukcije, kao gameplay lova na jelene u prahistorijsko doba.

U julu 2021. godine nastavljena je digitalizacija kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, koju provodi Global Digital Heritage (GDH) u saradnji sa Udruženjem DIGI.BA i bh. arheolozima: „Tokom 10 dana digitalizirano je 530 objekata iz arheološke zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Pored rada u Muzeju, GDH i DIGI.BA su radili i na terenu na digitalizaciji „Djevojačke pećine“ kod Kladnja i nekropole stećaka u Stuparima. Ekipa DIGI.BA radila je i dokumentarni film o digitalizaciji kulturnog naslijeđa u organizaciji GDH koji će biti korišten u njihovim kampanjama širom svijeta, čime će se promovisati i kulturno blago i naslijeđe Bosne i Hercegovine“ kazala je dr. Selma Rizvić.

Povodom ovogodišnjeg obilježavanja Evropskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, DIGI.BA je promovirao VR film pod naslovom „Ilhamija – prvi bosanski disident“, a u povodu 200. godišnjice smrti Abdulvehaba Ilhamije (Žepče, 1773. – Travnik, 1821.). Film u transhistorijski kontekst dovodi sudbine Ilhamije i Rešada Kadića, prvog, koji je historijska ličnost i književni lik, i drugog, koji je disidentski stradalnik i pisac koji je iskustvo progona opisao u pripovijesti „Ilhamijin put u smrt“ (1976).

U više navrata tim Udruženja DIGI.BA je, u saradnji sa UNDP u okviru projekta „ITGirls“ održao treninge za tinejdžerke iz VR tehnologija. U Inovacionom centru Banja Luka dvije grupe djevojčica od 12-15 godina naučile su kako se snima i montira 360 video, kako se rade 3D modeli u Blenderu i kreira VR aplikacija u Unity 3D. Nakon toga je svaki tim napravio VR vizualizaciju kako zamišljaju Banja Luku kao smart city. Trening je održan i u Mostaru i Sarajevu.

Za narednu godinu planirana je realizacija nekoliko projekata, među kojima se ističe Erasmus+ projekat sa SSST – kreiranje kurikuluma za masters studij iz produkcije 360 videa, zatim finaliziranje projekta „Underground“, a planirani su projekti sa Općinom Kreševo, kao i realizacija projekta Log VR.