GDH digitalizirao rekordan broj objekata u Zemaljskom muzeju BiH

U julu 2021. godine nastavljena je digitalizacija kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, koju provodi Global Digital Heritage (GDH) u saradnji sa DIGI.BA i bh arheolozima. U roku od 10 dana digitalizirano je 530 objekata iz arheološke zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, koji se pripremaju za izložbu koja će uskoro biti otvorena. Ovo je rekordan broj eksponata digitaliziran u datom vremenskom roku. Ekipa GDH je radila sa 5 light box set-up-a, a pomagali su im studenti informatike i arheologije Univerziteta u Sarajevu. Eksponate za digitalizaciju izabrala je Ana Marić, autorica nove postavke Zemljskog muzeja.

  

Pored rada u Muzeju, GDH i DIGI.BA su jedan dan radili i na terenu na digitalizaciji Djevojačke pećine kod Kladnja i nekropole stećaka u Stuparima. Ekipa DIGI.BA radi dokumentarni film o digitalizaciji kulturnog naslijeđa u organizaciji GDH koji će biti

korišten u njihovim kampanjama širom svijeta.