Potpisan memorandum o saradnji između Udruženja „DIGI.BA“ i BZK „Preporod“

Predsjednik Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA mr. sci. Dragan Golubović i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture (BZK) „Preporod“ prof. dr. Sanjin Kodrić potpisali su Memorandum o saradnji kojim se formalizuje saradnja između Udruženja DIGI.BA i BZK „Preporod“, nastala kao rezultat obostrano iskazane želje potpisnika Memoranduma za promocijom i razvojem postojećih te pokretanja novih projekata koje realizuje Udruženje DIGI.BA, a koji imaju za cilj afirmaciju kulturne baštine Bosne i Hercegovine kroz digitalnu formu.

„Kao temeljna i najstarija kulturna ustanova Bošnjaka, s tradicijom dužom od jednog stoljeća, tj. od 1903. godine, BZK „Preporod“ stara se za cjelinu kulture Bošnjaka, ali i za kulturu Bosne i Hercegovine uopće, u svim vidovima, pri čemu smo posebno zainteresirani i za savremenu prezentaciju kako materijalne, tako i nematerijalne kulturne baštine. U tom smislu, sasvim prirodno otvorila nam se saradnja s Udruženjem DIGI.BA, koje već duže vrijeme i samo radi na očuvanju i promociji kulturne baštine, i to kroz digitalizacijske projekte. Vjerujemo da temeljem zajedničkog rada i tako ostvarene sinergije možemo značajnije doprinijeti zaštiti i vidljivosti naše kulturne baštine, naročito u digitalnoj formi, što smatramo posebno važnim s obzirom na savremeni digitalno-informacijski trenutak. Zato ćemo, u skladu s našim mogućnostima, podržati neke, nama sadržajno-programski bliske projekte koje realizira Udruženje DIGI.BA i prezentirati ih na digitalnoj platformi BZK „Preporod“, a što bi trebao biti samo prvi, početni korak u našoj saradnji, nikako konačni – izjavio je prof. dr. Sanjin Kodrić, predsjednik BZK „Preporod“.

Strane potpisnice Memoranduma međusobno će razmjenjivati informacije i izvještaje u vezi sa potpisanim dokumentom, a usaglašeno je da će djelovati u skladu sa Međunarodnim konvencijama i postojećom državnom regulativom.

„Prije svega, pozitivnim vidim da je BZK „Preporod“ prepoznao vrijednost ranijih aktivnosti Udruženja DIGI.BA iz oblasti virtualne rekonstrukcije i multimedijane prezentacije. Sporazum definiše da će BZK „Preporod“ preuzeti ‘brigu’ o tri projekta koji je Udruženje implementiralo posljednjih godina. Da budemo precizni, riječ je o projektima „Virtualni muzej genocida nad Bošnjacima“, „Devet disidenata“, koji je prvi BH VR film, i online prezentacije Ismeta i Muhsina Rizvića. Zahvaljujući rukovodstvu BZK „Preporod“, ovi projekti u buduće će biti dostupni na online platformi BZK „Preporod“ – izjavio je Dragan Golubović, predsjednik Udruženja DIGI.BA povodom potpisanog Memoranduma.

U proteklih 10 godina, članovi Udruženja DIGI.BA okupljeni oko Sarajevo Graphics Group realizovali su niz međunarodnih, regionalnih i domaćih projekata iz oblasti očuvanja kulturne baštine, među kojima pored ranije spomenutih vrijedi istaći i projekte „Rimsko naslijeđe Balkana“ finansirano od strane Western Balkans Fund-a (WBF), 4D virtuelna prezentacija Bijele tabije u Sarajevu, V-Must.Net transnacionalna mreža virtuelnih muzeja finansirana kroz FP7 projekt Europske Unije, virtuelni muzeji „Sarajevski ratni predmeti“ i „Muzej atentata“ i niz drugih.


O BZK „Preporod“

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ temeljna je i najstarija danas postojeća kulturna ustanova Bošnjaka, s tradicijom dugom više od jednog stoljeća, i suštinski ima karakter bošnjačke kulturne matice.

Historija „Preporoda“ počinje 20. februara 1903. godine osnivanjem kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva „Gajret”, društva za potpomaganje muslimanskih učenika i studenata, čiji je jedan od osnivača i prvi predsjednik bio dr. Safvet-beg Bašagić. 19. oktobra 1924. godine u prostorijama Jugoslavenskog muslimanskog kluba u Sarajevu, bivšoj kiraethani (čitaonici) na Bentbaši, na istom mjestu gdje je 1903. formiran „Gajret”, održana je osnivačka skupština „Narodne uzdanice”, drugog ključno važnog muslimanskog kulturno-prosvjetnog društva koje čini preteču i zvaničnog pravnog prethodnika današnjeg „Preporoda“, s Asim-begom Dugalićem kao prvim predsjednikom. Uprkos ranijim pokušajima ujedinjenja, „Gajret“ i „Narodna uzdanica“ djelovali su uporedo sve do 1945. godine, kad je 13. septembra održana osnivačka skupština novog, jedinstvenog Kulturnog društva Muslimana „Preporod”, s dr. Zaimom Šaracem kao prvim predsjednikom, a koje će pod ovim imenom djelovati do 1949. godine, kad nove vlasti ukidaju „Preporod“, zajedno s drugim nacionalnim kulturnim društvima u Bosni i Hercegovini.

Rad Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ kao zvaničnog pravnog sljednika društava „Gajret“ i „Narodna uzdanica“, odnosno poratnog jedinstvenog društva „Preporod“, nastavljen je 5. oktobra 1990. godine na obnoviteljskoj skupštini održanoj u sarajevskoj Vijećnici. Prvi predsjednik obnovljenog „Preporoda“ bio je prof. dr. Muhsin Rizvić (1990–1993), nakon kojeg predsjednici „Preporoda“ bili su prof. dr. Enes Duraković (1993–1994), prof. dr. Munib Maglajlić (1994–2001), prof. dr. Šaćir Filandra (2001–2010) i prof. dr. Senadin Lavić (2010–2019). Aktuelni predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ je prof. dr. Sanjin Kodrić.

Glavno sjedište Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ je u Sarajevu, a širom Bosne i Hercegovine postoji više od 60 „Preporodovih“ podružnica – općinskih, gradskih i regionalnih društava, uz ekvivalentna društva pod imenom „Preporoda“ u više zemalja bivše Jugoslavije, u Evropi i svijetu, odnosno u brojnim sredinama u kojima žive Bošnjaci i bošnjačka dijaspora… Više informacija dostupno je na web stranici www.preporod.ba.

O Udruženju „DIGI.BA“

Ideja o formiranju organizacije za digitalizaciju u Bosni i Hercegovini nastala je još sa realizacijom prvih projekata o digitalizaciji kulturne baštine u Bosni i Hercegovini koje su realizovali Elektrotehnički fakultet (ETF) u Sarajevu i Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST), u saradnji sa 5D-CADD d.o.o. Sarajevo i institucijama kulture u Bosni i Hercegovini.

Početkom septembra/rujna 2010. godine zvanično je i registrovano Udruženje za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA sa sjedištem u Sarajevu. Udruženje DIGI.BA čine vrhunski eksperti iz oblasti računarske/kompjuterske grafike, informatike, kulture, kulturnog menadžmenta, kulturnog turizma i marketinga, koji iza sebe imaju niz uspješno realizovanih projekata u polju digitalizacije i vizualizacije kulturne građe… Više informacija dostupno je na web stranici: www.digi.ba.