Pismo podrške dr. Selmi Rizvić

Udruženje za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine “Digi.ba” iz Sarajeva obratilo se rukovodstvu Elektrotehničkog fakulteta (ETF) Univerziteta u Sarajevu pismom podrške za dr. Selmu Rizvić koja je jedan od osnivača Udruženja DIGI.BA i uvaženi član više od 10 godina.

U pismu podrške, između ostalog, je navedeno:

“… Udruženje DIGI.BA čine vrhunski eksperti iz oblasti računarske/kompjuterske grafike, informatike, kulture, kulturnog menadžmenta, kulturnog turizma i marketinga, koji iza sebe imaju niz uspješno realizovanih projekata u polju digitalizacije i vizualizacije kulturne građe.

Dr. Selma Rizvić dala je nemjerljiv doprinos razvoju digitalizacije kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini, a tokom svoje karijere učestvovala je ili direktno rukovodila desetinama multidisciplinarnih, međunarodnih, regionalnih i domaćih projekata koje su značajna referenca i za vašu obrazovnu instituciju.

Pozivamo vas da zaštitite akademski dignitet dr. Selme Rizvić i omogućite joj da nesmetano radi na svom radnom mjestu na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u punom kapacitetu…”

– navedeno je u pismu koje je dostavljeno i na adrese Rektora Univerziteta u Sarajevu (UNSA), članovima Upravnog Odbora (UO) Univerziteta u Sarajevu, članovima Senata Univerziteta u Sarajevu i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kojeg potpisuju članovi Udruženja DIGI.BA:

  • Dragan Golubović, Predsjednik Udruženja DIGI.BA
  • Feđa Kulenović, Predsjednik Skupštine Udruženja DIGI.BA, Asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za komparativnu književnost i informacijske nauke
  • Aida Sadžak, Član Nadzornog odbora Udruženja DIGI.BA
  • Vanja Jovišić, Član Upravnog odbora Udruženja DIGI.BA
  • Dino Selimović, Član Upravnog odbora Udruženja DIGI.BA
  • dr. Vedad Hulusić, Senior Lecturer, Bournemouth University, Faculty of Science and Technology, United Kingdom
  • doc. dr. Belma Ramić-Brkić, Fakultet kompjuterskih nauka, SSST – Sarajevo School of Science and Technology
  • mr. Ivona Ivković-Kihić, dipl.ing.el, Asistent, Elektrotehnički fakultetu Univerziteta u Sarajevu
  • Anis Zuko
  • Sanda Šljivo