Promocija projekta “Rimsko naslijeđe Balkana”

Promocija projekta “Rimsko naslijeđe Balkana” održaće se u utorak, 7.1. 2020. god u 14 sati u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine

Web sajt projekta:

http://h.etf.unsa.ba/romanheritage/

Link na trailer video: