Prvi rezultati digitalizacije BH kulturnog naslijeđa

U Sarajevu će od 12-14. novembra boraviti predsjednik Global Digital Heritage-a Herbert Maschner i naučni direktor Victor Menchero. Tom prilikom će donirati opremu i softver za fotogrametrijsku digitalizaciju eksponata istraživačima okupljenim oko Sarajevo Graphics Group i predstaviti prve rezultate digitalizacije kolekcija Zemaljskog muzeja BiH i Muzeja Sarajeva, te izabranih nekropola stećaka, koja je urađena u junu ove godine.

 Muzej Sarajeva predmeti

Global Digital Heritage (GDH) je neprofitna privatna istraživačko-obrazovna organizacija posvećena dokumentiranju, monitoringu i zaštiti globalnog kulturnog i prirodnog naslijeđa. GDH koristi digitalnu vizualizaciju, 3D virtualizaciju, geoprostornu informatiku i open access rješenja za kreiranje digitalnih modela kulturnih spomenika koji se besplatno stavljaju na raspolaganje javnosti. Ključni element njihove misije je demokratizacija nauke. Podaci su besplatno raspoloživi cijelom svijetu u znak podrške kulturnom naslijeđu, edukaciji, javnom pristupu i naučnom istraživanju iz oblasti digitalne humanistike.

Zemaljski muzej predmeti

Prof. Herbert Maschner i Dr. Victor Menchero će održati i trening za Sarajevo Graphics Group i osoblje Zemaljskog muzeja BiH na novoj doniranoj opremi, te predavanje studentima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

3D model

U saradnji sa Udruženjem DIGI.BA i bh arheolozima, ekipa će obići i lokalitete nekropola stećaka i druge arheološke lokacije kako bi se pripremila naredna faza digitalizacije planirana za iduću godinu. U ovoj fazi GDH će digitalizirati velike objekte i arheološke komplekse pomoću dronova.