Snimanje lokacija za Rimsko naslijeđe Balkana

The project supported by WBF-Logo-1 small

U augustu 2019. ekipa DIGI.BA u sastavu Ahmed Imamović, reditelj, Bojan Mijatović, snimatelj i Selma Rizvić, producent i koordinator projekta uputila se na snimanje lokacija arheoloških nalazišta iz rimskog perioda za potrebe digitalnih priča projekta “Rimsko naslijeđe Balkana”. Ekipa je obišla lokacije u Srbiji, Crnoj gori i Albaniji i snimila 360 videe rimskih iskopina. Također je izvršeno fotografisanje izabranih muzejskih eksponata za kreiranje 3D modela tehnikom fotogrametrije.

Viminacium je bio rimski vojni logor izgrađen u 1. stoljeću koji je postojao do 7. stoljeća. Nalazi se u blizini Požarevca, Srbija. To je bio jedan od najvažnijih legijskih kampova na Dunavu i glavni grad Donje Mezije, gdje su boravili svi rimski imperatori toga doba. Donja Mezija je pokrivala dijelove današnje Srbije, Bugarske i Sjeverne Makedonije. Uz podršku Emilije Nikolić sa Arheološkog instituta iz Beograda i arheologa Ilije Dankovića, istražili smo arheološki park i snimili ostatke vila, mauzoleja i arene, kao i fizičku maketu grada postavljenu u lokalnom muzeju. Fotografisali smo ogledalo, fibulu i ukosnice od skupocjenog lignita za 3D modele. Ovi video materijali i 3D modeli će biti elementi za priču o rimskoj aristokratkinji koja je sa svojim ljubavnikom sahranjena u nekropoli nadomak grada. 

 

 

Nakon Viminaciuma ekipa je otputovala u Pljevlja, Crna Gora, da posjeti arheološko nalazište Municipium. Ovaj rimski grad je postojao između 1. i 4. stoljeća. Uz podršku lokalnog partnera Dražena Karadaglića i arheologa Mile Bakovića, posjetili smo i snimili ostatke rimske vile, kao i austrijskog garnizona na čijem jezeru su se održavali prijemi u doba austro-ugarske vladavine. Priča o Municipiumu će početi sa tog mjesta i pričaće je supruga Karla Pača, poznatog austrijskog eksperta za antički period Balkana, koji je bio kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu i vršio iskopavanja na lokalitetu Pljevalja. Direktor lokalnog muzeja Branko Banović i njegovo osoblje omogućili su nam fotografisanje eksponata za fotogrametriju. Čak smo dobili i pristup skupocjenoj diatreti, staklenoj posudi koja je proizvedena na tako poseban način, da bi predstavljala izazov čak i današnjim majstorima.

 

U Draču, Albanija, snimili smo ostatke rimskog amfiteatra, koji se nalazi u centru grada. Profesorica arheologije Lida Miraj, koja je vodila arheološka iskopavanja amfiteatra i uspostavila arheološku izložbu u lokalnom muzeju, pružila nam je dragocjenu pomoć i podršku. Konstrukcija amfiteatra počela je za vrijeme vladavine imperatora Trajana u 2. stoljeću. Objekat je dva puta uništavan u zemljotresima u 6. i 10. stoljeću. To je najveći amfiteatar na Balkanskom poluotoku koji je imao kapacitet od 20000 posjetilaca. Uključen je na tentativnu listu UNESCO za Albaniju. Otkriven je 1966. godine i postao popularna turistička atrakcija. Priča iz Drača će biti o gladijatorima koji su se borili u ovom amfiteatru, zabavljajući narod i lomeći ženska srca. U muzeju smo fotografisali i statuu od koje će biti napravljen 3D model u funkciji priče.