Virtuelna rekonstrukcija Crkve Svete Trojice u Mostaru SSST, 2009 sponzorisano od strane Grčke Ambasade u Bosni i Hercegovini