Digitalni katalog stećaka ETF, 2009 u saradnji sa Zemaljskim Muzejem BiH