Prva bosanska promocija Virtuelnog muzeja genocida nad Bošnjacima

Virtualni muzej genocida nad Bošnjacima ima za cilj da kroz online multimedijalnu prezentaciju predstavi korisnicima interneta dokumente o kontinuitetu genocida nad Bošnjacima.

Sastoji se od interaktivnih digitalnih priča o pojedinim etapama genocida, kao i pojedinačnim događajima u kombinaciji sa digitaliziranim svjedočenjima, dokumentima i zapisima o tim događajima. Online prezentacija se može prilagoditi i on-site prezentaciji u fizičkom prostoru u kojoj bi se digitalni sadržaj prikazao na interaktivnom displeju.

Promocija projekta je održana 9. januara 2015. god u sali Općine Novi grad Sarajevo.

Vanredni profesor Selma Rizvić kaže da je riječ o online projektu, a prvenstveno je namijenjen mladima, odnosno ljudima koji nisu imali odakle da nauče o kontinuitetu genocidu.

“Genocid nije samo ovaj posljednji rat, on je počeo u 17. stoljeću i mi smo za prvu fazu napravili 11 priča o pojedinim fazama genocida kroz historiju. Podatke nam je dao Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i genocida Univerziteta u Sarajevu. Znači, svi su podaci vjerodostojni. Ovaj projekat je realizovan zahvaljujući maloj grupi donatora koja čini pionire projekta zajedno sa jednim kreativnim timom na čelu sa Fatmirom Alispahićem koji je režirao i napisao scenarij za priče”, pojasnila je Rizvić.

Prema njenim riječima, sada omladina može da vidi sve što se dešavalo kroz historiju na jedan način koji je prilagođen njima. Dakle, uz pomoć kratkih priča jer znamo da ljudi sve manje čitaju i gledaju duge forme, dakle, na način koji je prilagođen ovom vremenu.

Na ovaj će način, ističe Rizvić, saznati o svih 11 faza genocida.

“Naravno mi to planiramo nadograđivati ako bude sredstava i dobre volje tako da na kraju umrežimo sve podatke o genocidu i idemo do nivoa dokumenta i napravimo u formi virtuelnog muzeja”, kazala je Rizvić.
Govoreći o tome o kojih 11 priča je u pitanju kaže da se radi o početku protjerivanja Bošnjaka kada je turska imperija izgubila svoju snagu i počela se povlačiti sa ovih prostora, a onda su države koje su preuzimale te prostore protjerivale sve stanovnike muslimanske vjeroispovijesti.

“I onda u fazama svakih 50-100 godina se dešavao genocid, za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, pa u Drugom svjetskom ratu i do ovog zadnjeg genocida. Ono što je zanimljivo, što se može primijetiti u ovih 11 priča jeste da je to potpuno isti uzorak. Znači isti patent genicida, protjerivanje, uništavanje kulturnih i vjerskih objekata i strašni zločini nad civilnim stanovništvom”, poručila je Rizvić.

Online je i engleska verzija projekta.

U naučnim, istraživačkim i predstavljačkim formama genocid nad Bošnjacima dosad je parcijalno tretiran, ali sav taj materijal nikada nije umrežen pod jedan krov. Jevreji su tako sve materijale o holokaustu stručno obradili i klasificirali pod krovom Muzeja “Jad Vašem”, odakle su i podsticali multidisciplinarna istraživanja i predstavljanja holokausta.

Budući da bi za izgradnju Muzeja genocida nad Bošnjacima bila potrebna i politička volja, a i pozamašna finansijska sredstva, kao rješenje se nudi medij virtuelnog muzeja, kao najsavremenija predstavljačka forma.

Više na: www.vmgb.ba