Selma Rizvić izabrana za novu predsjednicu Udruženja DIGI.BA

Udruženje za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA je 9. marta 2020. godine održalo svoju redovnu godišnju Skupštinu. Nakon što su prezentovani i usvojeni finansijski i izvještaji o radu Udruženja za period 2018. i 2019. godina, Skupština je prihvatila ostavku g. Dragana Golubovića na mjesto Predsjednika i za novu Predsjednicu Udruženja izglasala prof.dr. Selmu Rizvić, redovnu profesoricu na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

U nastavku Skupštine prof.dr. Rizvić je predstavila plan aktivnosti Udruženja za period 2020-2021. godine.

Udruženje za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA je dobilo poziv za učešće u dva europska projekta; IPA projekat: Amusing Museums kao podizvođač za modernizaciju i pripremu koncepta digitalnog sadržaja za muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ u Jablanici. EU projekat „Real heroes“ podržan je u okviru programa Creative Europe, a Udruženje Digi.ba jedan je od tehničkih partnera, kroz ideju da se napravi edukativna VR (Virtual Reality) igra/aplikacija, namijenjena mladima.

Uz podršku Turisitiče zajednice Kantona Sarajevo udruženje trenutno radi na implementaciji i realizaciji projekta „Virtuelni muzej: „Stari zanati“ čija je promocija planirana za ljeto 2020. godine.

Udruženje Digi.ba osnovano je 2010. godine i ove godine obilježava 10 godina rada na očuvanju i promociji digitalnog očuvanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine