Virtuelna rekonstrukcija crkve sv. Marije i tornja sv. Luke, Jajce ETF, 2010 u suradnji sa JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”